„Šiandien svarbu atsakyti ne į klausimą
„Kiek mes esame protingi?“, bet į klausimą
„Kuo mes esame protingi?“

(angl. “It’s not about how smart you are, it’s about HOW you are smart!”).

Anot žymaus raidos psichologo Howardo Gardnerio, „galime ir toliau ignoruoti savo skirtingumus ir apsimetinėti, kad visi esame vienodi (…). Arba galime savo švietimą keisti ir mūsų skirtybes maksimaliai išnaudoti.“

Vadovaudamasis naujausiais neurobiologijos, neuropsichologijos ir antropologijos duomenimis, H. Gardneris sukūrė INTELEKTŲ ĮVAIROVĖS (angl. multiple intelligences) TEORIJĄ.

Remiantis šia teorija, visi žmonės pasižymi 8 (vėliau H. Gardneris prideda dar 3) intelektais, kurie kiekviename iš mūsų reiškiasi skirtingu mastu. Vienas ar keli intelektai gali būti puoselėjami ir stiprinami arba ignoruojami ir silpninami.

Anot H. Gardnerio, „žmonija kol kas stokoja visai ne talentų. Ji ne tik neįstengia pakankamai anksti sukurti optimalių sąlygų tiems talentams skleistis, bet net ir sužadinti meilės tam, kas labiausiai tinka talentingajam.“

Tad mesdamas iššūkį tradiciniam požiūriui į tai, jog intelektas yra atsinešamas gimstant ir yra pamatuojamas IQ testais, remdamasis neurobiologijos, neuropsichologijos bei antropologijos duomenimis H. Gardneris sukūrė INTELEKTŲ ĮVAIROVĖS teoriją, pagal kurią išskyrė 8 pagrindinius žmogaus intelektus, prie kurių vėliau pridėjo dar 3:


 

intelektai


 

H. Gardneris parengė ir rekomendacijas, kaip, atsižvelgiant į kiekvieno intelekto specifiką, efektyviai organizuoti mokymosi procesą. Pvz., kinestetinio intelekto vaikui (ryškiai išreikštas judrumas, fizinis aktyvumas ir t. t.) geriausi mokymosi būdai yra mokymasis “rankomis” – liečiant objektus, medžiagos kartojimasis judant (vaikštant, spragsint pirštais, paišant ir pan.), dažnos pertraukėlės ir buvimo vietos kaita, mokymasis lauke. Loginio intelekto vaikui (puikiai sekasi skaičiuoti, lengvai nustato kiekius, mąsto abstrakčiomis kategorijomis, logiškai argumentuoja, suvokia priežasties ir pasekmės ryšį ir t.t.) geriausi mokymosi būdai yra matematiniai veiksmai, vaizdinės medžiagos naudojimas, eksperimentavimas ir tyrinėjimas, grafikų, diagramų, schemų braižymas, lentelių sudarinėjimas bei analizavimas.

Anot H. Gardnerio, intelektas yra žmogaus gebėjimas išspęsti problemą arba kažką sukurti. Žmonės pasižymi visais jo įvardintais intelektais, tik šie pasireiškia skirtinga apimtimi. Vadinasi, kiekvienas žmogus turi skirtingą intelektų derinį. Taigi, kiekvieno žmogaus mąstymas yra unikalus.

Intelektai glūdi smegenyse ir “dirba” arba atskirai, arba sąveikauja tarpusavyje. Svarbiausia – suvokti, jog vienas ar keli intelektai gali būti puoselėjami ir stiprinami arba atvirkščiai – ignoruojami ir silpninami.
Susisiekite
su mumis