Tėvų vizionierių savo vaikams sukurta pagrindinio ugdymo programos II pakopos mokykla FORVARDAS (nuo 5 kl.) užtikrina pradinės mokyklos „Saulės gojus“  tęstinumą.

Tačiau antroje pakopoje, derindami Max Brauer mokyklos modelį su suomiškos mokymo sistemos principais, sukūrėme naują, Lietuvoje dar netaikomą, individualaus mokymosi pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrąsias pagrindinio ugdymo programas metodiką.

 

Mokykloje FORVARDAS

 

 • mokymosi turinys realiai (ne deklaratyviai) individualizuojamas, pritaikant jį kiekvieno vaiko gebėjimams ir mokymosi tempui (orientuojantis į bazines kompetencijas), metodikos dėka gabūs moksleiviai gali sparčiau plėsti ir gilinti savo žinias, gerinti įgūdžius bei gebėjimus;
 • siekiama praktinio žinių taikymo, atsisakoma orientavimosi vien į akademines žinias bei aukštų akademinių pasiekimų vaikymosi;
 • akcentuojamas pasitikėjimas vaikais ir jų gebėjimu mokytis savarankiškai prisiimant atsakomybę;
 • keičiasi mokytojo-mentoriaus vaidmuo: jis yra ugdymosi proceso partneris, pagalbininkas ir konsultantas, padedantis skleistis moksleivių iniciatyvai, entuziazmui ir vidinei motyvacijai.
01

Individualus
mokymasis

Matematika, lietuvių k. ir anglų k.

 • Mokymasis optimaliu stiliumi ir tempu
 • Individualus ugdymasis pagal asmeninį mokymosi planą (galima prašyti pagalbos iš mentoriaus arba kitų moksleivių)
 • Atsiskaitymas ir pasiekimų fiksavimas po temos baigimo testo, prezentacijos arba pokalbio su mentoriumi

PRINCIPAI:

 • Orientacija į bazines kompetencijas
 • Vidinė motyvacija (galimybė mokytis daugiau, nei numatyta) bei asmeninė atsakomybė už mokymosi pasiekimus
02

Tarpdalykinis mokymasis – projektinis darbas

Per metus realizuojami 6 projektai, į kuriuos integruojama istorija, gamtos mokslai ir kt.

 • Mokymasis per patirtį, nebijant peržengti atskiro dalyko ribas
 • Mokymasis savarankiškai bei kartu su kitais. Galutinis projekto rezultatas pristatomas mentoriui/bendraklasiams/bendruomenei

PRINCIPAI:

 • Tarpdalykiškumas
 • Orientacija į praktiką ir pritaikomumą, mokymasis už mokyklos ribų
 • Mokymasis ir savarankiškai, ir grupėje
 • Mokymasis atsižvelgiant į asmeninius polinkius ir interesus
03

Papildomi

užsiėmimai

Privalomi bei laisvai pasirenkami papildomi užsiėmimai

 • Optimalios sąlygos kiekvienam moksleiviui pajusti/atrasti savo stipriąsias asmenybės puses, stiprinti tai, kam yra labiausiai linkęs  ir daryti tai, kas labiausiai domina.
 • Privalomi užsiėmimai: muzika, dailė, orientavimosi sportas (vietoj kūno kultūros), informatika, teatras, robotika ir kt.*
 • Laisvai pasirenkami papildomi užsiėmimai: šachmatai, stalo teniso klubas, užsiėmimai smuiku bei pianinu pagal Suzuki metodą ir kt.*

*Pasirenkamųjų užsiėmimų sąrašas preliminarus – bus patikslintas.

 

 

MOKSLEIVIO INDIVIDUALAUS
MOKYMOSI ŽINGSNIAI

Pasirenka temą,

kurią tą dieną mokysis savarankiškai

Savarankiškai studijuoja medžiagą.

Jei reikia pagalbos arba kyla klausimų, kreipiasi į  kitą moksleivį (išmanantį šią temą) arba mentorių

Žinias įsivertinęs mokomuoju testu, informuoja mentorių,

kuris parenka tinkamiausią atsiskaitymo būdą

Sėkmingai atsiskaitęs

už įsisavintą temą, gauna patvirtinimo žymą asmeniniame mokymosi plane (Metų knygoje)

Remiantis tyrimų rezultatais, Max Brauer mokyklos devintokai savo žiniomis dvejais metais lenkia bendraamžius iš tradicinių Vokietijos mokyklų.

Remiantis Max Brauer mokyklos modeliu, mokykloje FORVARDAS

 

 • nėra frontaliojo mokymo (mentorius nedėsto dalyko medžiagos prieš visą klasę, visiems tuo pačiu būdu ir laiku);
 • mokymasis vyksta nuo 8.30 iki 16.00, neskirstant laiko 45 min. pamokomis, nėra skambučio;
 • neužduodami namų darbai, vaikai nesinešioja vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių į namus.

 

Daugiau apie mokyklą,

joje taikomas metodikas bei sąlygas rasite:

ČIA

Mokestis mėnesiui už ugdymo ir priežiūros paslaugas – 560 EUR (10 mokėjimų per metus). Registracijos mokestis – 350 EUR. Metinis ugdymo priemonių mokestis – 210 EUR. Taikomų nuolaidų galimybės aptariamos individualiai.

Praktinė
informacija

Į MOKESTĮ ĮSKAIČIUOTA

 

 • ugdymas pagal programą;
 • vaiko priežiūra darbo dienomis nuo 8.30 iki 16.00 (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d., neįskaitant mokyklinių atostogų);
 • anglų kalba kasdien (pagal CLIL ir „pasinėrimo į kalbą“ metodus);
 • papildoma užsienio kalba (pasirinktinai – vokiečių k., prancūzų k. arba rusų k.), tiems, kurie pasiekė mokyklos nustatytą anglų k. lygį;
 • ugdymo planą papildantys mokomieji užsiėmimai: robotika, teatras, orientavimosi sportas, tinklinis ir kt.;
 • ekskursijos ir edukacinės programos Vilniuje (išvykų po Lietuvą ir į užsienį mokesčiai derinami atskirai);
 • periodiniai asmeniniai pokalbiai su pasirinktu asmeniniu kuratoriumi, psichologo monitoringas;
 • tradicinės metinės mokyklos šventės.

Daugiau informacijos apie papildomus mokykloje taikomus mokesčius, pavežėjimo galimybes bei papildomą praktinę informaciją rasite čia

Mokestis galioja 2018/2019 mokslo metams.

Susisiekite
su mumis